Archive for goat

“Ot her ikh vider a heymishe lidele” Performed by Yudeska (Yehudis) Eisenman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on September 14, 2017 by yiddishsong

 

Commentary by Itzik Gottesman

This week’s post features a song, Ot her ikh vider a heymishe lidele (אָט הער איך ווידער אַ היימישע לידעלע / Now I Hear Again a Hometown Song), that was apparently very popular in the 1910s and 1920s but has been mostly forgotten today. This field recording of  the singer Yehudis Eisenman was made by Beyle Schaechter-Gottesman at the same time as Bald vet zayn a regn in the Bronx, 1993.

The poem is by the poet Yoysef Yofe (יוסף יפֿה /Joseph Jaffe) and has been titled Hemat, Heim, and Mayn Litvishe shtetele among others. Yofe was born in 1865 in Salant, near Kaunas/Kovne. He came to the US in 1892 and died in 1938 in the Bronx, NY. (Scans of  Yiddish text taken from Yidishe khrestomatye, ed. Avrom Reisin, 1908 are attached). Yofe was also the writer of at least one other Yiddish song, Dem zeydns brokhe (Grandfather’s Blessing).

YofeImage

Yoysef Yofe

 In Zalmen Reisin’s Leksikon fun der yidisher literaturprese un filologye, volume 1, Vilna, 1926, this poem-turned-song by Yofe is specifically mentioned:

זייער פּאָפּולער איז בשעתו געווען זײַן ליד „היימאַט” (אָט זע איך ווידער מײַן היימישעס שטעטעלע) צו ערשט געדרוקט אין “יוד”, וואָס איז פֿיל געזונגען געוואָרן.

“Very popular in its time was his poem ‘Heimat’ (Here I see again my hometown), first published in Der Yud which was often sung.” I believe that Eisenman’s melody is the one sung in the 1920s.

In the Robert and Molly Freedman Jewish Sound Archive at the University of Pennsylvania, a version with the same melody can be heard on the CD Herman Snyder and Friends at Home which is from a field recording cassette made by Robert Freedman in Florida in the 1970s or 80s. We are attaching that wonderful recording at the end of the post.

If this is the Herman Snyder whom I think it is, then his Yiddish name was Khayim Shnayder and he and fellow folksinger Isaac Rymer were best friends in NY. Though I never met him and never heard him before, Shnayder was known for his wonderful Yiddish folksinging and I was so glad to hear this field tape recording. You can also hear Rymer talking or singing along in the background of many songs of this CD.

Sidor Belarsky recorded this song with a different melody under the title Mayn Shtetele on the LP Sidor Belarsky in a Yiddish Song Recital (1964). The composer of the Belarsky version was Paul Discount. Another melody by the composer David Botwinik was recorded by Cantor Henry Rosenblat, Cantor Moshe Ganchoff,  and Lisa Wilson with the title Di litvishe shtetele. Wilson’s performance can be heard on the CD of David Botwinik’s compositions From Holocaust to Life.

Chana and Joseph Mlotek discuss this song in their Forverts column Perl fun der yidisher literatur (Sept. 26, 1971, April 19, 1996), but I could not obtain a copy of these articles.

Thanks to Robert Freedman for his assistance with this week’s blog entry.

Recording of Yehudis Eisenman:

Recording of Herman Snyder:

Ot her ikh vider a heymishe lidele
Ot ze ikh vider dem eyruv, dem tsoym.
Bistu dos take mayn heymishe shtetele
Oder ikh ze dir in troym?

Ot shteyt di kretshmele noent lebn grobn do,
hekdeshl bedele, alts vi geven.
Kleyninke oreme, heymishe shtetele,
Lang hob ikh dir nit gezen.

Ot shteyt der beys-medreshl, a khurve, a moyerl.
Fentster tsebrokhene, krumlekhe vent.
Shtibelekh kvorimlekh, dekhelekh gezunkene,
vider hob ikh aykh derkent.

Zogt mir vu zaynen yetst mayne khaverimlekh
lebn zey, vandlen zey, zaynen zey toyt?
Zing fun dem vigele, zing fun dem tsigele,
zing fun der yidisher noyt.

Tsit zikh mayn lidele, eynzam un troyerik,
trerelekh heysinke gor on a shir.
Zise derinerungen, kindershe, herlekhe
lebn in harts uf bay mir.

Now I hear once again a hometown song,
now I see again the eruv, the fence.
Are you indeed my hometown
or am I seeing you in a dream?

Here stands the tavern near the ditch.
Poorhouse and bathhouse as they were before.
Delicate poor ones, my hometown,
Long have I not seen you.

Here stands the house of prayer, a ruin, a stone wall,
broken windows, crooked walls.
Little houses like graves, sunken roofs –
I have recognized you again.

Tell me where are my friends now?
Are they alive, have they wandered, are they dead?
Sing of the cradle; sing of the little goat,
sing of Jewish poverty.

My poem stretches lonely and sad.
Hot tears without end.
Sweet, beautiful memories of childhood,
live in my heart.

OtHerIkhYofeOtHerIkhYoffe2

Advertisements

“Blumke mayn zhiduvke” Performed by Beyle Schaechter-Gottesman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on June 14, 2017 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman.

In the late 1970s, Beyle Schaechter-Gotetsman (BSG) made this recording of Mordkhe Gebirtig’s (1877 – 1942) song Blumke mayn zhiduvke, which is based on a Russian folk motif/theme. She sang it into her cassette recorder in preparation for an afternoon program of Gebirtig songs at the Sholem Aleichem Cultural Center in the Bronx. The song, written as a duet, is one of the lesser known of Gebirtig’s songs and, it seems, has only been recorded twice, both relatively recently – by Manfred Lamm in 2006 on the album Mayn traum/Mayn cholem, and by the singers Mariejan van Oort and Jacques Verheijen in 2003 on the album Mayn Fayfele (click here to hear van Oort and Verheijen’s version).

220px-GebirtigMordkhe Gebirtig

“Blumke” was the first name of Gebirtig’s wife (Blume Lindenbaum). The words and music were reprinted in most of the editions of Gebirtig’s songs, but only in the table of contents of the original edition of his volume Mayne lider  (Krakow 1936) does it add the information: “Rusishe folksmotiv; baarbet fun M. Gebirtig” – “Russian folk motif /theme adapted by M. Gebirtig.” (Thanks to Jeff Warschauer and Deborah Strauss for access to that volume).

BSG learned this song in Chernovitz, Romania, in the 1930s and only a few words in her performance are different from Gebirtig’s original text, so we are attaching the original Yiddish text and melody from the NY 1942 edition of Mayne lider. The Yiddish, the transliteration and the translation will be based on BSG’s slightly different lyrics.

The song has some Polish words: zhiduvka – Jewess/Jewish girl, kruvka – little cow, bozhe – O, God.  The song is briefly discussed in the article “The Relations between Jews and Christians as Reflected in the Yiddish Songs by Mordehaj Gebirtig” by Elvira Grozinger, Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 8, 2010.

Blumke, mayn zhiduvke
Okh, zay fun Got gezegnt.
Hostu efsher mayne tsigelekh
ergets vu bagegnt?

Kh’hob zey liber Stakhu,
in ergets nit getrofn.
Akh, vet dikh dayn beyzer tatke
haynt derfar bashtrofn.

Oy, vet dikh dayn beyzer tatke
dikh derfar bashtrofn.

Gekholemt fun dir, sertse,
gezen in feld dikh lign.
Plutslung kuk ikh, akh, vu zenen
mayne vayse tsign?

Efsher, liber Stakhu
S’iz andersh nit tsu klern.
Zenen zey in vald farkrokhn –
oy, dort voynen bern!

Bozhe! Okh, mayn Blumke,
vos zol ikh itst baginen.
Nisht gehitn mayne tsigelekh;
dikh gehat in zinen.

Zay keyn nar, mayn Stakhu,
nit far dir iz Blumke.
Liber nem aroys dayn fayfl,
shpil mir oyf a dumke.

Kh’vel mayn tatns kruvke
un alts vos kh’hob farkoyfn.
Lomir beyde, sheyne Blumke,
Ergets vayt antloyfn.

Zay keyn nar, mayn Stakhu,
Nit farkoyf dayn kruvke!
Zukh dir oys in dorf a goyke –
ikh bin a zhiduvke!

Roytlekh shoyn der himl.
Di zun fargeyt, pavolye.
Akh, vu zent ir, mayne tsigelekh,
kumt baveynt mayn dolye.

Blumke, my Jewish girl/Jewess
O, may God  bless you.
Have you, perhaps,
seen somewhere, my little goat?

I have not, dear Stakhu,
seen them anywhere.
Oh, your mean father
will punish you today for this.

I dreamed of you, my dear,
lying in a field.
Suddenly I look – oh,
where are my white goats?

Maybe, my dear Stakhu –
There can be no other way –
they wandered off into the woods
oh no! Bears live there.

My God! dear Blumke,
Where do I begin.
I did not guard my goats,
I was thinking of you.

Don’t be a fool, dear Stakhu.
You are not destined for Blumke.
Take out your flute
and play for me a dumka.*

I will sell my father’s little cow
and sell all that I have.
Let us, pretty Blumke,
Run away somewhere.

Don’t be a fool, my Stakhu.
Don’t sell your little cow.
Find yourself a non-Jewish girl in the village
I am a Jewish girl.

The sky is reddish,
the sun sets slowly.
O, where are you my little goat,
Come lament my fate.

*diminutive of “dumy” – epic ballads sung by Ukrainian kobzars. In the late 19th and early 20th century Slavic classical composers such as Dvorak were inspired to create classical dumka, “a type of instrumental music involving sudden changes from melancholy to exuberance” (Harvard Concise Dictionary of Music, 1978).

BlumkeScan2

BlumkeScan1

A Yiddish Khad-gadyo Performed by Pam Singer

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on March 20, 2015 by yiddishsong

A Yiddish Khad-gadyo
Performance by Pam Singer, England
Commentary by Itzik Gottesman

During a break in the KlezNorth Festival in England, March 2014, I recorded on video a Yiddish version of Khad Gadyo from Pam Singer. As she says in the video, she learned the song in I. L. Peretz Shul in Winnipeg in the early 1960s. She remembers half the song (see the end of this posting for all lyrics).

As we had presented in a previous Yiddish Song of the Week post, here is a video of “Uncle Sidney” singing part of the same song:

In the comments to that previous post, Nadia Dehan from Paris pointed us to a printed version of the song with all the words in the Lider bukh: gezamlter repertoir fun Frayhayṭ Gezangs Fareyn (Chicago, Ill. 1923). Please note that all the Yiddish words that originate from Hebrew/Aramaic have been “Yiddishized” in this collection.

From the website of Zemereshet, זמרשת we learn that the song’s title is “Khad gadyo” and was written by a fascinating figure named Yitskhok Pirozshnikov, the man who first popularized the concertina. Zemereshet provides all the Yiddish verses, but only a recording of the first verse in a Hebrew translation.

Zemereshet also believes the song first appeared in the Haggadah –
הגדה של פסח מיט זשארגאנישער איבערזעצונג…און אויך א פסחדיקע לידעלע חד־גדיא מיט נאטן published by Pirozshnikov in Vilna in 1901.

The composer of the song, Yitskhok Pirozshnikov, was an extraordinary man. Born in 1859 on an island in the Dneiper river, Khortits, he became a kapelmeister in the Russian military in Vilna, and at the same time choir conductor of the Jewish Teacher’s Institute. He developed a new, easier way to play the concertina, allowing the instrument to be accessible to far more people. As a result all the Russian Pedagogical and Teacher Institutes in the region began to teach concertina. He was the first person ever to tour as a concertina virtuoso including Europe, America, Israel. He then left music for a while to set up a printing press in Vilna, and among his publications was the first collection of Yiddish proverbs in book form.

PR PicYitskhok Pirozshnikov

In 1909 he came to the U.S. and became active in the Jewish music world again. He edited the music section of the Yiddish Forverts newspaper. He was the first conductor and choir leader of a Workmen’s Circle chorus in NY and then in Paterson, NJ. He composed at least 50 Yiddish songs for Jewish school children. No collection of his Yiddish songs appeared in book form. He died in NY in 1933. On the website Museum of Family History, in the section “Lives of the Yiddish Theater”, one can read more biographical information.

Below are the lyrics to Singer’s partial version, followed by the complete version by Pirozshnikov (since we do not have the original Pirozshnikov Haggadah, we have not changed the words as they appear on the Zemereshet website).

Pam Singer’s version of Khad-gadyo:

A mayse mit a tsigele,
hert oys ovois-uvonim
Der foter hot batsolt far ir
tsvey gildn mezumonim.

Di umshildike tsigele
zi shpringt arum in hoyz.
Plutsem kumt a beyze kats,
un khapt un frest es oyf.

Di tsigele, di tsigele, hert oys ovis-uvonim.
Der foter hot batsolt far it tsvey gildn
mezumonim.
Khad-gad-yo, khad-gad-yo.

Der hunt hot faynt gehat di kats
dos treft zikh al-pi-rov.
Er klert nit lang un khapt ir on
un makht fun ir a sof.

Der hunt iz dokh dem shtekn vert,
er iz dokh beyz un shlekht.
Der shtekn git im klep vi bob
un meynt er iz gerekht.

Di tsigele, di tsigele, hert oys ovois-uvonim
Der foter hot batsolt far ir
tsvey gildn mezumonim.
Khad-gad-yo, khad-gad-yo.

Translation:

A tale with a little kid (young goat)
listen up fathers and sons.
The father paid for it
two gulden cash.

The innocent kid,
she jumps around the house.
Suddenly a mean cat comes
and catches it and eats it up.

The kid, the kid, listen up fathers and sons.
The father paid for it two guilden cash.
Khad-gad yo, khad gad yo.

The dog hated the cat,
as happens most of the time,
He doesn’t think long and catches it
and puts an end to her.

The dog deserves the rod,
since he is so mean and bad.
The stick strikes him as beans,
and thinks that he is in the right.

The kid, the kid, listen up fathers and sons.
The father paid for it two guilden cash.
Khad-gad yo, khad gad yo.

singer1singer2singer3

Yitskhok Pirozshnikov’s Khad-gadyo (from the Zemereshet website):

A peysekhdike lidele
vil ikh zingen mit a nign:
A muser far di eltere
un far kinder a fargenign.

A mayse with a tsigele
hert oys ovus-uvonim,
der foter hot batsolt far ir
tsvey gildn mezumonim.

Di umshuldike tsigele,
zi shpringt arayn in hoyf.
Plutsling kumt a beyze kats
un khapt un frest ir of.

Refrain:

Di tsigele, di tsigele
hert oys ovos-uvonim,
der foter hot batsolt far ir
tsvey gildn mezumonim.

Der hunt hot faynt di kats
dos treft zikh al-pi-rov
Er klert nit lang un khapt ir on
un makht fun ir a sof.

Der hunt iz dokh dem shtekn vert:
er iz dokh beyz un shlekht;
Der shtekn git im klep, vi bob,
un meynt, az er iz gerekht.

Refrain: Di tsigele, di tsigele….

Di fayer hot di gantse zakh
arayngebrakht in tsorn;
Der shtekn falt im tsu arayn
un iz farbrent gevorn.

Dos vaser libt dem fayer nit
zey zenen nit keyn por.
Er fleytst dem fayer arum un arum
un lesht im oys biz gor.

Refrain: Di tsigele, di tsigele

Der oks farshteyt keyn khokhmes nit;
zayn kop iz nor in mogn.
Er kumt tsum vaser un trinkt es oys.
ver hot im vos tsu zogn?

Der shoykhet git mitn khalef a fir –
funem oks iz nisht gevorn.
Der shoykhet meynt, az yedes oks
iz nor farn khalef geborn.

Der shoykhet hot bakumen zayn loyn,
un gor nit oyf katoves.
Er hot mit zayn lebn batsolt zayn shuld
aleyn dem malekh-hamoves.

Nor got, der har, hot shoyn bashtimt,
di umrekht tsu fardarbn.
Un der vos brengt durkhoys dem toyt
zol aleyn glaykh shtarbn.

Refrain: Di tsigele, di tsigele…

Translation:

A Passover song
I want to sing with a melody:
A lesson for the elders
and for the children – a pleasure.

Khad-gadyo! Khad-gadyo!

A tale about a kid
listen fathers and sons,
the father had paid for her
two guilden in cash.

The innocent kid
jumps into the yard.
Suddenly comes an evil cat
and catches it and eats it up.

REFRAIN

The kid, the kid
listen fathers and sons,
the father had paid for it
two guildens cash.

The dog hates the cat,
as happens most of the time.
He doesn’t think long and catches it
and puts an end to her.

The dog deserves the stick;
he is so mean and bad;
The beatings are as many as beans
and he believes, that he is in the right.

Refrain: A kid, a kid…

Fire was so disturbed by the whole thing
he became furious.
He got a hold of the stick
and burnt it.

Water does not love fire;
they are not a pair.
He floods the fire all around,
and puts it out completely.

Refrain: A kid, a kid

The ox does not joke around;
his head is in his gut.
He comes to the water and drinks it up.
Who is going to tell him otherwise?

The slaughterer give a slice with his blade
and the ox is no more.
The slaughterer thinks that every ox
was given life just for his blade.

REFRAIN..a kid, a kid

The slaughterer got his reward
and we are not kidding.
With his life he paid his debt
to the angel of death.

But God, the master, had determined
this injustice to corrupt.
And he who only brings death
met his own death.

REFRAIN: A kid, a kid

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6

“Mayn shifl” Performed by Nitsa Ranz

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , on January 31, 2011 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman

Nitsa Ranz was born in Poland in 1922 and emigrated to America in 1950. Mayn shifl (My Cradle) was recorded at an event that I produced called Generations of Yiddish Song: A Concert of Mostly Unaccompanied Rarely Heard Yiddish Songs at the club Tonic on New York City’s Lower East Side on January 9th, 2001.

The other singers that day were Michael Alpert, Janet Leuchter, Beyle Schaechter-Gottesman, Paula Teitelbuam, Joshua Waletzky, and Jeff Warschauer. Ranz had a unique singing style, and though the song turned out to be American in origin, as I later found out when I discovered the song sheet (see below),  she sings with much of the traditional style in her voice.


The poet of the song, Leah Kapilowitz Hofman (1898 – 1952), was a pioneer of Yiddish children’s poetry in the US. Mayn shifl can be found in her collection In kinderland, published in 1919 in New York. The song’s music was set by composer Pinchos Jassinowsky (1886-1954), who wrote the music to several well-known Yiddish songs including Der kremer (words by A. Liessin).

Az di mame leygt mikh shlofn
in mayn vigele,
vigt zi mikh un zingt a lidl
 fun a tsigele.

When my mother puts me to sleep,
in my cradle,
she sings me a song as she cradles,
about a little goat.

Vert mayn vigele a shifl;
for ikh vayt avek.
Oyfn groysn yam, un ken nit
kumen tsu kayn breg.

My cradle becomes a ship,
so I travel far away.
On the big ocean, I cannot
come to a a shore.

Un di khvalyes oyfn vaser
loyfn mit geshrey;
hoybt zikh af mayn kleyne shifl
glaykh ariber zey.

And the waves on the water
crash with a shriek;
but my little ship
lifts right over them.

Kumen yam-fish bald tsu shvimen,
 vinken zey tsu mir;
Az ikh zol tsu zeyer palats
nemen a shpatsir. 

Sharks soon come a‘ swimming
and wink to me;
that I should take a walk
to their palace.

Flit mayn shifl oyfn vaser,
firt mikh tsu a land,
vu es zitst mayn gute mame,
mit a bukh in hant.

My boat flies on the water,
takes me to a land,
where my good mother sits,
with a book in her hand.

Shtel ikh op mayn kleyne shifl
shtayg fun ir aroys
Bin ikh vider lebn mamen
zetst zikh af ir shoys

So I stop my little ship
and I disembark
Again I am near my mother
and sit in her lap.